6

Græsrødder

- nedefra og op

Det gælder om at tage udgangspunkt i mennesker frem for myndigheder - og møde dem, som de er, og hvor de er: nært, personligt og lokalforankret. Det er ikke altid, at hjælpen kommer fra oven.

Sportsgoodsfonden er til for blandt andet at støtte græsrødder og frivillige organisationer, som gør netop det - og engagerer sig i udsatte grupper, der ikke får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige vilkår. Det kan være på grund af social arv, eller fordi de er nytilkomne i landet - og frem for alt: børn.

En af disse græsrodsbevægelser er BROEN. En forening, der hjælper børn og unge videre i livet ved at få dem ud blandt andre børn i fritidsaktiviteter.

Her kan de opleve at være del af et fællesskab med positive, voksne rollemodeller - og få nogle succesoplevelser og dermed en styrket tro på sig selv.

Det foregår over hele landet i lokale foreninger og klubber med sport, spejder, teater, musik for børn og unge - og BROEN hjælper med kontingenter og udstyr til idræt og andre fritidsinteresser, som måske er en selvfølge for mange, men for dem uden midler er det en fjern og uopnåelig drøm.

På den måde hjalp BROENs lokalforeninger 5.225 børn og unge til en meningsfuld fritid i gode fællesskaber i 2019 - og hver enkelt af dem fik lidt mere barndom at gøre godt med i fremtiden.

Loading

Thanks for your patient