12

Vadehavet

- natur uden grænser

Vi er kun til i kraft af hinanden. Som mennesker - og natur. For vi er en del af naturen – ikke herrer over den - og hænger ubrydeligt sammen på tværs af de grænser, som vi har etableret i den videnskabelige naturbeherskelse - teknologisk - og geografisk i nationer.

Vores egen overlevelse som art afhænger af vores omgang med hinanden - og naturen: en sommerfugl, der slår med vingerne i Kina, kan udløse en orkan i New York.

Det er udgangspunktet for bogværket om Vadehavet, som bliver udarbejdet af dansk-tysk-hollandske forskere: ”Verdens naturarv og kulturlandskab i verdensklasse.” Det beskriver det dansk-tysk-hollandske Vadehavsområde, som er udpeget til UNESCO Verdensnaturarv.

Ikke dansk, tysk eller hollandsk naturarv, men: Verdensnaturarv. Den udvisker de nationale grænser i Vadehavsområdet, og menneskets grænser i forhold til naturen. For naturen kender ingen grænser.

Loading

Thanks for your patient