Sportgoodsfonden

- et godt mål for øje

Et par fodboldstøvler, som dinglede i chaufførens bakspejl blev starten på et dansk erhvervs-eventyr. Christian Helmer Jørgensen var på vej igennem Østrig på forretningsrejse, og da han spurgte til fodboldstøvlerne, fik han svaret, at det var… adidas.

Christian Helmer Jørgensen opnåede forhandling i Danmark for adidas, og derved kom han til at bidrage til at genetablere samarbejdet og udvekslingen efter 2. Verdenskrig. Det skete ud fra en livsfilosofi, som byggede på stærke personlige erfaringer.

Opvæksten i beskedne kår i 1920’erne og under 1930’ernes krise og deportationen af politiet under besættelsen, hvor han måtte gennemleve et koncentrationslejrophold og oplevede redningsaktionen med De Hvide Busser. Det humanitære arbejde, fred og mellemfolkelig forståelse blev den eneste meningsfulde konklusion i bakspejlet.

Christian Helmer Jørgensens forhandling af adidas var en af de første virksomheder her hjemme, som blev bygget op i et dansk-tysk samarbejde efter krigen, og ånden lever videre i Sportgoodsfonden, som blev stiftet i 1981 af Christian Helmer Jørgensen og hans ægtefælle Inge Jørgensen.

To mennesker, som ikke fik deres succes foræret, men arbejdede hårdt for den – og ønskede at give deres idealer videre og støtte alle, som kan og vil og bidrager med deres bedste for at styrke udvekslingen på tværs af grænser og kulturer.

Christian Helmer Jørgensen har i sin selvbiografi ”Mit Ragnarok” sammenfattet erfaringerne fra opholdet i de tyske koncentrationslejre - og det var netop ikke at fortsætte ad samme vej i fremtiden: ”Vi havde ingen grund til at foragte den enkelte tysker eller den tyske nation. Inderst i vor sjæl gnavede en stærk tvivl, om ikke det tilsvarende kunne være sket i vort eget samfund.”

Han udviklede tværtimod det humanitære livssyn, der er grundlaget for fonden i dag: ”Vi var alle i Buchenwald af den opfattelse, at en fanatisk nationalitetsfølelse som den, vi der var vidner til, kun kunne imødegås gennem et seriøst samarbejde på internationalt niveau, og at der i alle lande måtte kæmpes for en åbning af grænserne.”

Det er fondens mission at bistå med at fjerne grænser mellem lande, mellem kulturer og befolkningsgrupper - mellem ”os” og ”dem” - og bidrage til en inkluderende verden, der ikke kun bygger på det menneskelige fællesskab, men også på naturen og vores omgang med den hinsides alle grænser.

Det multikulturelle samfund og medborgerskab – uddannelse og integrationstiltag, kunst og humanitære organisationer: De Hvide Busser kører videre, og der er ingen, som skal holdes udenfor – uanset social baggrund og nationalitet.

Det er Sportgoodsfondens grundlag – og grundlaget for de projekter, som vi støtter. Du kan læse om nogle af dem her.

Download bøger om Christian Helmer Jørgensen

Luk

Loading

Thanks for your patient